UVJETI KORIŠTENJA

Mrežna stranica www.lorenah.com vlasništvo je trgovačkog društva Lun Art studio j. d. o. o..

1. VODITELJICA OBRADE

Lorena Mareglia
Tel.: +385 (0)91 6195396
lorena.mareglia@gmail.com

2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja usluga obrađujemo sukladno čl. 6. st. 1. UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba).

2.2. Vrste osobnih podataka koji se skupljaju i obrađuju
Vaše osobne podatke obrađujemo i skupljamo u svrhu realizacije tražene usluga. Za obradu narudžbe ili upita potrebni su nam sljedeći osobni podaci naručitelja: ime i prezime, adresa i e-adresa. Pravne osobe trebaju nam dostaviti i podatke o svojoj tvrtki (naziv organizacije) i OIB kako bismo mogli izdati račun.
Broj telefona ili mobitela potreban nam je kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju da su potrebna dodatna pojašnjenja ili u slučaju prekida internetske veze.
Ako odlučite ne poslati ili otkriti neophodne podatke, nećemo moći odgovoriti na Vaš upit ili zahtjev.

2.3. Upotreba osobnih podataka
Vaše osobne podatke upotrebljavamo isključivo za izvršavanje usluga koje su unutar okvira djelatnosti naših usluga.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

2.4. Privola
Pri dogovaranju poslovnog odnosa, kao i slanju općih upita, zahtjeva za ponudu ili zahtjeva za uslugu, dajete svoju privolu za obradu onih osobnih podataka koji su nužni za obradu zahtjeva.

3. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
Stranica www.lorenah.com koristi takozvane cookies/kolačiće – podatke koje mrežni poslužitelj šalje programu za pretraživanje interneta, a koje isti zapisuje na disk lokalnog računala.
Kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke, ne mogu pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu i ne mogu se koristiti za prijenos virusa na Vaše računalo. Tehnički kolačići su jedini nužni za funkcioniranje internet stranice, dok se ostali mogu isključiti.
Više o kolačićima možete saznati klikom na poveznicu: https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_hr

3.1. GOOGLE ANALYTICS

Za potrebe mjerenja uspješnosti naše web-stranice koristimo program Google Analytics, za što nam dajete privolu prilikom posjete našem webu klikom na gumb „Prihvaćam”. Prikupljeni podaci su anonimni podaci koji se koriste radi sljedećih informacija:
• koliko često korisnici posjećuju našu web-stranica,
• u koje vrijeme ju posjećuju,
• koliko dugo ostaju na web-stranici i
• iz koje zemlje dolaze.

Ti podaci prikupljaju se pomoću kolačića i IP adresa, a dobivene statistike koriste se u sljedeće svrhe:
• za poboljšanje upotrebljivosti web-stranica
• za praćenje uspješnosti marketinških kampanja
• za analizu obrazaca ponašanja

Podatke u alatu Google Analytics čuvamo 26 mjeseci.

Ako se ne slažete s njihovim korištenjem, jednostavno možete obrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu ili mobilnom uređaju. S obzirom na to da je svrha kolačića unapređenje korisničkog iskustva, vodite računa o tome da brisanjem ili onemogućivanjem kolačića možete onemogućiti i neke funkcionalnosti stranice ili izgled stranice u pregledniku.

3.1. NEWSLETTER

Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama, nagradnim igrama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u svrhu prijave za newsletter koristiti će se isključivo za slanje našeg newslettera.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, koristimo platformu WPForms. Sustav WPForms bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera bio zanimljiv.

U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na lorena.mareglia@gmail.com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.

U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje Lun Art studio ima prema mjerodavnom pravu.

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti putem elektroničke pošte koristeći naš kontakt: lorena.mareglia@gmail.com

Vaša prava su:

4.1. Pravo na pristup osobnim informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije o njihovoj svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom.

4.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i/ili ažurirani uz točnu specifikaciju podataka.

4.3. Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

• Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
• povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
• uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
• osobni podaci nezakonito su obrađeni;
• osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade
• osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.
4.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3.
Opće uredbe.
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
• radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
• radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
• u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
• radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
• osporavate njihovu točnost;
• ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju;
• ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
• ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

4.5. Pravo na prigovor
Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne informacije neće biti otkrivane trećim stranama osim uz Vašu izričitu suglasnost i osim u svrhu izdavanja računa gdje će Vaši zakonski obavezni osobni podaci za izdavanje računa biti proslijeđeni ovlaštenom računovođi Društva.

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Svi suradnici i zaposlenici Lun Art studia obvezuju se na čuvanje osobnih podataka.

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

8. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na mail: lorena@lunartstudio.hr.

9. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno o čemu ćete biti pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Ova politika privatnosti je kreirana 20. veljače 2024. godine.

UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) možete pročitati klikom na poveznicu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 

Scroll to Top